Egen verkstad

Vi har en verkstad med förmåga att tillverka ventilationsdetaljer som:

• Ljuddämpare
• Spjäll
• Takhuvar
• Kanaler
• Taktäckningsdetaljer
• Specialdetaljer m.m.