Inneklimat Värnamo

Inneklimat Värnamo AB 
Ringvägen 67, 331 32 VÄRNAMO 
Telefon: 0370-69 10 75 
E-post: info@inneklimat.nu

Peter Thalin, VD 
Telefon: 0370-69 10 76, 0705-777 774
E-post: peter.thalin@inneklimat.nu

Christer Claeson, Projektledare
Telefon: 0370-69 10 78, 0705-370 342
E-post: christer.claeson@inneklimat.nu

Jörgen Andersson, Projektledare
Telefon: 0370-69 10 79, 0709-501 660
E-post: jorgen.andersson@inneklimat.nu

Therese Wellermark, Ekonomi
Telefon: 0370-30 54 69, 070-559 46 66
E-post: therese.wellermark@inneklimat.nu

Jennie Egier, Administration
Telefon: 0703-68 93 60
E-post: jennie.egier@inneklimat.nu

Kontaktuppgifter till oss montörer.
Kontaktuppgifter till oss tekniker.

Varmt välkommen med din förfrågan!