Serviceavtal

Vi tecknar serviceavtal för en eller flera ventilationsanläggningar.
Det innebär att vi 1-2 gånger per år utför service och åtgärdar
eventuella fel på anläggningen.

I servicen ingår också t ex filterbyten, kontroll av inställda
drifttider, kontroll av luftflöden m m. Efter varje servicebesök
får kunden ett serviceprotokoll. Vi följer noga upp alla årliga
servicebesök.

Avtalen är 1-åriga och förlängs automatiskt med 1 år i taget
om ingen av parterna säger upp avtalet. Priset varierar och
beror dels på antalet anläggningar, dels storleken på anläggningen.