Projektering

PROJEKTERING utför vi i samband med ny/till/ombyggnad av installationer.
Det kan till exempel vara helt eller delvis ny ventilation, komplettering av värmesystem eller konvertering till vattenburen värme.

Vi utför projektering av tekniska installationer i samband med nyproduktion allt från bostad, skola, sjukhus, kontor eller industri.
En hel del projekteringar är mot industriella processer vilket ofta omfattar värme, ventilation, kyla, el och automation.
KONSTRUKTION gör vi med hjälp av AutoCad, som ger oss möjlighet till möta våra kunders krav.