Finnvedens Lastvagnar Kalmar

Projektnamn: Finnvedens Lastvagnar Kalmar
Fastighetsägare/beställare: Liljedahl Group Fastighets AB
Projektbeskrivning: Ombyggnad av ventilation i lastvagnshall
Entreprenadform: Totalentreprenad
Anbudssumma: Ca 900 000
Projektledare: Johan Ingholt
Byggtid: Ca 2 månader