Finnvedens Gymnasium

Ombyggnad av skola

PROJEKTNAMN: Finnvedens Gymnasium Hus C
FASTIGHETSÄGARE/BESTÄLLARE: TN-Bygg
PROJEKTBESKRIVNING: Ombyggnad av skola, ventilation och styr.
ENTREPRENADFORM: Utförandeentreprenad
ANBUDSSUMMA: 2 268 000:-
PROJEKTLEDARE: Christer Cleason
BYGGTID: Ca 10 månader