Vandalorum

Vandalorum

PROJEKTNAMN: Vandalorum
FASTIGHETSÄGARE/BESTÄLLARE: Fastighetsbolaget Vandalorum
PROJEKTBESKRIVNING: Installation av kyla samt utökad ventilation i kök.
ENTREPRENADFORM: Totalentreprenad
ANBUDSSUMMA: 230 000:-
PROJEKTLEDARE: Christer Cleason
BYGGTID: 2 månader