Garantell AB

Garantell AB

PROJEKTNAMN: Garantell AB
FASTIGHETSÄGARE/BESTÄLLARE: Garantell AB
PROJEKTBESKRIVNING: Ventilation och Styr i nybyggd hall
ENTREPRENADFORM: Totalentreprenad
ANBUDSSUMMA: 504 000:-
PROJEKTLEDARE: Christer Cleason
BYGGTID: 3 månader