Swedol, Värnamo

Ombyggnad för butik

FASTIGHETSÄGARE/BESTÄLLARE: Corallen PROJEKBESKRIVNING: Ombyggnad för butik ENTREPRENADFORM: Total, komfortkyla, vent, styr o regler ANBUDSSUMMA: Ca 700 000 PROJEKTLEDARE: Peter Thalin BYGGTID: Klart vintern 2011-2012 YTA: Ca 2500 m2