Olympia Pizzeria, Värnamo

Ombyggnation 500 m2

PROJEKTNAMN: Olympia pizzeria FASTIGHETSÄGARE/BESTÄLLARE: Corallen PROJEKTBESKRIVNING: Om- o tillbyggnad av restaurang ENTREPRENADFORM: Total ANBUDSSUMMA: 1000 000 PROJEKTLEDARE: Peter Thalin BYGGTID: Ca 4 månader YTA: 500 m2