Stationshuset Värnamo

Ombyggnad av ventilationsanläggning.

PROJEKTNAMN: Stationshuset Värnamo
BESTÄLLARE: Bleckhuset Värnamo
PROJEKTBESKRIVNING
: Ombyggnad av ventilationsanläggning
ENTREPRENADFORM
: Totalentreprenad
ANBUDSSUMMA
: 200 000:-
PROJEKTLEDARE
: Christer Claesson
BYGGTID
: ca 3 månader