Storken 3, Kalmar

Ombyggnad av ventilationsanläggning

PROJEKTNAMN: Storken 3, Kalmar
FASTIGHETSÄGARE/BESTÄLLARE: NCC Construction Sverige AB (slutkund Kalmar Kommun)
PROJEKTBESKRIVNING
: Ombyggnad av ventilationsanläggning
ENTREPRENADFORM
: Utförandeentreprenad
ANBUDSSUMMA
: 700,000 kr
PROJEKTLEDARE
: Johan Ingholt
BYGGTID
: ca 6 månader