Braskebratt & Co köper konkursboet efter Je-Gu Ventilation AB!

Braskebratt & Co köper konkursboet efter Je-Gu Ventilation AB!

Braskebratt & Co Förvaltnings AB köper konkursboet efter Je-Gu Ventilation AB, Gislaved Kommun.
I köpet ingår servicekontrakt, maskiner, inventarier, servicebil, släp mm.
Je-Gu Ventialtion AB omsatte ca 6 miljoner kronor. Tillträdelse sker onsdag den 18 september 2013.
Verksamheten kommer att drivas vidare i Inneklimat Gisalved AB som är ett eget bolag i koncernen Inneklimat.

"Vi skall fortsätta att vidareutveckla den lokala förankringen som Gunnar Karlsson har byggt upp genom åren."
säger Inneklimat i Gislaved Ab's VD Dan Andersson.

Dan Andersson påbörjar arbetet med att besöka Je-Gu Ventilation AB´s kunder i dagarna.
Detta för att informera om möjligheterna med ett firtsatt sammarbete nu och i framtiden.