Kalmarhem

Kalmarhem

PROJEKTNAMN: Pilträdet 10
FASTIGHETSÄGARE/BESTÄLLARE: JSB
PROJEKTBESKRIVNING: Ombyggnad av ventilationsanläggning
ENTREPRENADFORM: Totalentreprenad
ANBUDSSUMMA: 600 000:-
PROJEKTLEDARE: Johan Ingholt
BYGGTID: Ca 1-2 månader