Ravema

Ravema

PROJEKTNAMN: Ravema
FASTIGHETSÄGARE/BESTÄLLARE: Liljedahls Group Fastigheter AB
PROJEKTBESKRIVNING: Utbyte av aggregat, kyla, styr och regler
ENTREPRENADFORM: Totalentreprenad
ANBUDSSUMMA: 600 000:-
PROJEKTLEDARE: Peter Thalin
BYGGTID: Ca 3 månader