Salvian etapp 2

Salvian etapp 2

PROJEKTNAMN: Salvian etapp 2
FASTIGHETSÄGARE/BESTÄLLARE: Bygga & Co
PROJEKTBESKRIVNING: Passivhus
ENTREPRENADFORM: Totalentreprenad
ANBUDSSUMMA: 2 600 000:-
PROJEKTLEDARE: Peter Thalin
BYGGTID: Våren 2015