Pålslunds avloppsreningsverk

PROJEKTNAMN: Pålslunds avloppsreningsverk
FASTIGHETSÄGARE/BESTÄLLARE: Värnamo Kommun
PROJEKTBESKRIVNING: Nytt avloppsreningsverk med plastkanaler,
fläktsystem och styrutrustning.
ENTREPRENADFORM: Utförandeentreprenad
ANBUDSSUMMA: 4 920 000:-
PROJEKTLEDARE: Christer Claeson
BYGGTID: Ca 20 månader