Koncern Inneklimat

Koncernen Inneklimats inriktning är i första hand ventilation, men vi erbjuder även totalentreprenader med El, VS och Kyla.
De senaste åren har vi genomfört flera stora projekt inom Sverige.
Koncern Inneklimat omsätter nu ca 40 MSEK och finns i Gislaved, Nybro och Värnamo.
Vi konstruerar/installerar totallösningar med funktionella system av hög kvalitet som är kundanpassade efter varje fastighets behov.
Vårt mål är långsiktiga relationer med våra kunder och ta ett totalansvar för våra lösningar som skall vara miljövänliga och driftoptimala.
För oss är det viktigt att den tekniska lösningen är enkel och inte mer avancerad än nödvändigt. Genom samtliga medarbetares engagemang uppnår vi uppställda mål och visioner. Med personalaktiviteter och kurser stärker vi vår sammanhållning och trivsel på arbetet.

Koncern Inneklimat ägs av BRASKEBRATT & CO FÖRVALTNINGS AB
BRASKEBRATT & CO FÖRVALTNINGS AB ser långsiktigt på ägandet med delägande som en strukur i våra medarbetares engagemang.
BRASKEBRATT & CO FÖRVALTNINGS AB värdegrund kännetecknas av möjligheter, långsiktigt ansvarstagande för framtiden som skapar hållbart entreprenörskap.
BRASKEBRATT & CO FÖRVALTNINGS AB mål på lång sikt är relationer med delägare och ta ett totalansvar för den administrativa delen i företagsägandet.
BRASKEBRATT & CO FÖRVALTNINGS AB nyckelord för framtiden är Entreprenörskap, Långsiktighet och Möjligheter.

I BRASKEBRATT & CO FÖRVALTNINGS AB ingår:
Koncern Inneklimat
Inneklimat i Gislaved AB
Inneklimat i Jönköping AB
Inneklimat i Nybro AB
Inneklimat Värnamo AB
Braskebratt & Co Fastigheter AB

Se vidare på www.braskebratt.se

För ytterligare information kontakta:
BRASKEBRATT & CO FÖRVALTNINGS AB
Peter Thalin telefon 0705-777 774