Inneklimat

nearly Koncernen Inneklimats inriktning är i första hand ventilation, men vi erbjuder även totalentreprenader med El, VS och Kyla.
De senaste åren har vi genomfört flera stora projekt inom Sverige.
6 Koncern Inneklimat omsätter nu ca 40 MSEK och finns i Gislaved, Nybro och Värnamo.
Vi konstruerar/installerar totallösningar med funktionella system av hög kvalitet som är kundanpassade efter varje fastighets behov.
Vårt mål är långsiktiga relationer med våra kunder och ta ett totalansvar för våra lösningar som skall vara miljövänliga och driftoptimala.
För oss är det viktigt att den tekniska lösningen är enkel och inte mer avancerad än nödvändigt. Genom samtliga medarbetares engagemang uppnår vi uppställda mål och visioner. Med personalaktiviteter och kurser stärker vi vår sammanhållning och trivsel på arbetet.