Historia

Inneklimat Värnamo är till synes ett nystartat företag som drog igång sin verksamhet hösten 2006.
Det nystartade företaget var tidigare en filial i Skanska Inneklimat, och som i sin tur tidigare hette Industri Ventilation AB i många år. 
posts/5927992 1986 - Christer Claeson anställs i filial Jönköpings län, Värnamo, Industri Ventilation AB
1988 - Peter Thalin och Alvar Svenson anställs i filial Jönköpings län, Värnamo, Industri Ventilation AB 
1999 - Vi flyttar till mer ändamåls enliga lokaler med bl. a. verkstad, personalutrymmen, lager och kontor i samma fastighet. 
2001 - Industri Ventilation byter namn till Skanska Inneklimat AB
2000 - Vi certifieras i ISO 9001 och ISO 14001
2007.11.01 - Christer Claeson , Peter Thalin och Alvar Svenson övertar Skanska Inneklimat AB filial Jönköping län, Värnamo.
2010.12.29 - förvärvar Peter Thalin samtliga aktier i Inneklimat Värnamo AB
2012.07.06 - Startas Inneklimat Nybro AB, VD Johan Ingholt
2012.07.06 - Startas Inneklimat Gislaved AB, VD Dan Andersson
2013.01.10 - Braskebratt & Co Förvaltnings AB köper konkursboet efter Nilssons KYLOVENT AB, Gislaved kommun. I köpet ingår fastigheten som är belägen på Furuliden 2, 332 31 Gislaved, servicekontrakt, maskiner, inventarier, servicebilar,
etc. Nilssons kylovent AB omsatte ca 7 miljoner.
2013.06.01 - Startas Inneklimat Jönköping AB, VD Peter Thalin

Personal och företagsledning har varit verksam i samma sedan 1988.