Affärsidé & Stategi

7 Vår  8 STRATEGI
Serva företag, kommuner och landsting med lösningar på inneklimatproblem, samt på befintliga anläggningar utföra service och underhåll för god funktion avseende energi och miljö.

Vår  8 AFFÄRSIDÈ
Vi är det ledande ventilationsföretaget som utför totallösningar som väl uppfyller brukarens krav på god innemiljö.